Dekoase.com; Denix Replika-aseet - Modernit aseet

Dekoase.com

- Aseharrastajan Asialla -

Replika-aseet: 1900-luku, WW II ja modernit aseet

Denixin valmistamat 1900-luvun aseita mallintavat replikat ovat 1:1 suhteessa aitojen esikuviensa kokoisia ja metallivalusta valmistettuina suunnilleen aitojen aseiden painoisia. Keskeiset toiminnot toimivat kuten aidoissa esikuvissa. Mekanismit ovat toimivia eli aseet voidaan virittää ja kuivalaukaista kuten aidot. Valmistuksen nopeuttamiseksi replikoissa on alkuperäisiin aseisiin verrattuna joitakin teknisiä yksinkertaistuksia (mm. varmistimet eivät toimi), osa malleista ei ole purettavissa samalla tavalla kuin alkuperäiset aseet. Tästä syystä ne ovat ensisijaisesti koristeita eivätkä teknisiä mallikappaleita. Replikoilla ei voi ampua paukkupatruunoita eikä niitä voi muuttaa toimiviksi, rakennetta ei ole tarkoitettu kestämään painetta.

 

Dekoase.com - VERKKOKAUPPA

HUOM! Tämä sivusto ei ole enää toiminnassa, Dekoase.com on siirtynyt verkkokaupparakenteeseen:

Dekoase.com 2014 - verkkokauppa

 

Uudistettu verkkokauppa korvaa vanhan sivuston, ja tilauksia voi tehdä jatkossa vain verkkokauppajärjestelmän kautta.

Ukko-Mauser C96

Vuonna 1896 tuotantoon otettu Mauser C96 automaattipistooli kalipeerissa 7,63 Mauser ei ollut ensimmäinen itselataava pistooli, mutta se oli ensimmäinen pistooli joka pääsi laajempaan käyttöön myös sotilasaseena (joskaan sitä ei koskaan virallisesti otettu minkään armeijan palvelusaseeksi). Suomeen asetta toivat Saksasta sotilaskoulutuksen hankkineet jääkärit josta juontuu nimitys Ukko-Mauser.

Aseessa oli kymmenen patruunan kiinteä lipas, joka ladattiin latauskammalla hylsynpoistoaukon kautta ja puukotelo, joka voitiin myös liittää aseeseen irtoperäksi. Alkuperäistä C96-mallia seurasi uusia mallinimikkeitä joiden kiinteän lippaan kapasiteetti vaihteli 6/10/20 patruunan välillä, 9mm versioita, 10 ja 20 patruunan irtolippaita käyttävä sarjatulimalli ja pidennetyllä piipulla ja etutukilla varustettu karbiinimalli. Tuotannossa Mauserin tehtailla ase pysyi vuoteen 1939 asti ja kokonaismäärä ylitti miljoona kappaletta. Asetta kopioitiin Espanjassa ja Kiinassa, missä siviilikäyttöön tarkoitettua versiota tuotettiin vielä 1980-luvulla.

Pullokaulainen 7,63 Mauser patruuna on edelleen käyttöpatruunana mitoiltaan identtisenä, mutta voimakkaammaksi ladattuna 7,62 Tokarevina. Alkuperäinenkin patruuna oli kokoonsa nähden suhteellisen läpäisykykyinen erilaisia suojia vastaan ja tokarev-version korkea lähtönopeus nosti entisestään läpäisykykyä.

 • Denix #1024
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito
 • Pituus: 320mm
 • Paino:

Hinta:

49,00 EUR

Webley-revolveri .455

Englantilainen kaksitoiminen .455-kalipeerinen revolveri, joka oli brittiarmeijan palvelusaseena vuosina 1887-1963. Suomeen Webley-revolverit liittyvät tsaarinvallan vastaisille aktivisteille aseita salakuljettaneen John Grafton-laivan kautta. Aselastissa ollut John Grafton ajoi karille Kokkolan edustalla syyskuussa 1905. Osa lastina olleista aseista, mukaan luettuna Webley-revolvereja, saatiin purettua maihin ennen haaksirikkoa ja evakuoitua haaksirikon jälkeen ennen kuin laiva räjäytettiin.

Replika taittuu auki kuten oikea esikuvansa ja toimii kaksitoimisesti, mutta paino on jonkin verran alhaisempi kuin aidossa aseessa.

 • Denix #1119
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, taittuu auki
 • Pituus: 265mm
 • Paino:

Hinta:

39,00 EUR

Colt Python .357 Magnum

Klassinen Colt Python .357 Magnum-kalipeerinen kuudesti laukeava kaksitoiminen revolveri 8" (20cm) piipulla. Colt Python on erittäin hyvin tehty, mutta kokoonpanossa ja viimeistelyssä tarvitun käsityön suuresta osuudesta johtuen kallis revolveri.


 • Denix #1061
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, rulla aukeaa
 • Pituus: 360mm
 • Paino:

Hinta:

49,00 EUR

Colt 1911 .45ACP

Amerikkalainen .45 cal sotilaspistooli. Ensimmäinen laajaan viralliseen sotilaskäyttöön hyväksytty automaattipistoolimalli. Ase pysyi uSA:n armeijan palveluskäytössä yli 70 vuotta, kunnes se korvattiin 1980-luvun puolivälistä alkaen 9mm Beretalla. Siitä huolimatta, 1911 on kuitenkin edelleen rajoitetussa palveluskäytössä. Lippaan voi irrottaa.

 • Denix #1227
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 230mm
 • Paino:

Hinta:

55,00 EUR

Luger P-08 / Parabellum

Saksalainen sotilaspistooli, yksi maailman tunnetuimpia automattipistooleita joka oli käytössä myös Suomen armeijassa 1920-luvulta alkaen. Asetta valmistetaan edelleen USA:ssa siviilimarkkinoille American Eagle-nimellä.

 • Denix #1226
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 250mm
 • Paino:

Hinta musta:

69,00 EUR

Browning High Power 9mm

Amerikkalaiseen Jonh Browningin kehittämään tekniikkaan perustuva Belgiassa valmistettu 9mm Browning oli ensimmäinen kaksirivistä kahvansisäistä lipasta käyttävä automaattipistooli, jonka patruunakapasiteetti oli aikanaan huomattavan suuri aseen kokoon ja tehoon nähden. Browning High Powerista tuli yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä 9mm pistooleista ja uudistettuina versioina se on edelleen palveluskäytössä viranomaisilla ja armeijoilla, mm. Suomen armeijan palveluspistoolina. Replika on yksitoiminen.

 • Denix #1235
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 200mm
 • Paino:

Hinta:

55,00 EUR

Walther PPK 7,65mm

Saksalainen sotilas- ja viranomaispistooli, joka otettiin tuotantoon jo ennen toista maailmansotaa ja mitä valmistetaan edelleen USA:ssa siviilimarkkinoille. PPK ja alkuperäinen PP ovat laajasti kopioituja aseita, mm. venäläinen Makarov-pistooli on saman aseen uudelleensuunniteltu versio. Lipas irtoaa, latausliike ja kuivalaukaisu toimivat kuten oikeassa pistoolissa, mutta aidosta aseesta poiketen replika on yksitoiminen.

 • Denix #1277
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa, luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 170mm
 • Paino:

Hinta :

49,00 EUR

Walther P-38 9mm

Saksalainen sotilaspistooli. Malli oli käytössä toisessa maailmansodassa ja hieman uudistettuina versioina vielä vuosikymmeniä sodan jälkeen. Teknisesti 9mm Waltherin rakenne oli uudenaikainen, ja sitä sovelletaan edelleen mm. Beretan 9mm pistooleissa. Replika on yksitoiminen, lipasta ei voi irrottaa.

 • Denix #1081
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa, luisti liikkuu, lipas ei irtoa
 • Pituus: 240mm
 • Paino:

Hinta :

49,00 EUR

Makarov 9mm

Venäläiset korvasivat upseereiden aseistuksena olleen Tokarev-pistoolin ja Nagant-revolverin toisen maailmansodan jälkeen kehitetyllä saksalaisen PP-pistoolin pohjalta ideoidulla Makarov-pistoolilla. Koska massasulkuinen rakenne ei soveltunut 9mm Para-patruunan tuottaman rekyylin vaimentamiseen, 9mm patruunasta kehitettiin lataukseltaan miedompi ja hylsynpituudeltaan lyhyempi versio kyseistä pistoolimallia varten. Replika on yksitoiminen ja lipas on irrotettavissa.

 • Denix #1112
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito (mutta on yksitoiminen), luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 170mm
 • Paino:

Hinta :

(49,00 EUR) Tilapäisesti loppu

Beretta 92F / M9 9mm

Beretta otti toisen maailmansodan jälkeen 9mm palveluspistoolin tekniseksi malliksi Waltherin kehittämän rakenteen. Ensimmäiset M1951-versiot olivat teknisesti ja ulkoisesti selvästi nykyisen 92F-mallin kaltaisia, mutta suurimpana erona oli yksirivinen lipas. 1970-luvulla Beretta päivitti aseen kaksirivistä lipasta käyttäväksi ja uudisti muutenkin aseen kontrolleja, jolloin tuloksena oli erittäin käyttökelpoinen ase, jonka mm. yhdysvaltojen armeija otti .45 kalipeerisen Colt 1911-pistoolin korvaajaksi.

 • Denix #1254
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito (mutta on yksitoiminen), luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 220mm
 • Paino:

Hinta :

55,00 EUR

Desert Eagle

Desert Eagle suunniteltiin 1980-luvun alussa revolvereihin tarkoitettuja laippakantaisia magnum-patruunoita ampuvaksi automaattipistooliksi. Suunnittelun lähtökohtainen tavoite oli kohderyhmän kannalta jo varsin marginaalinen ja lopputuloksena syntynyt pistooli niin isokokoinen ja painava, ettei se käytännössä soveltunut muuhun kuin siviiliasiakkaille lähinnä huviammuntaa varten. Desert Eaglea ei ole siten koskaan käytetty poliisi- tai sotilaskäytössä.

Alkuperäinen malli oli kalipeeria .357 Magnum, myöhemmin tuotantoon otettiin .44 Magnum, .41 Magnum, .50 Action Express ja muutamia erikoisemmille patruunoille pesitettyjä testisovelluksia, joiden tuotanto on lopetettu .41 Magnum-version ohella.

 • Denix #1123; #1123/NQ
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Muovikahvat
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, luisti liikkuu, lipas irtoaa
 • Pituus: 270mm
 • Paino:

Hinta musta:

Hinta nikkeli:

65,00 EUR

65,00 EUR

Lee-Enfield SMLE .303

Lee-Enfield-kiväärin ensimmäinen versio otettiin tuotantoon 1895, Buurisodissa saatujen käytännön kokemusten seurauksena konstruktiota parannettiin ja samalla luovuttiin aiemmasta täyspitkäkivääri- ja karbiinijaottelusta; kivääristä tehtiin kaikille sotilaille tarkoitettu yleisase. Tuloksena oli Lee-Enfield SMLE, .303 kalipeerinen kymmenen patruunan yläkautta koneiston läpi täytettävällä lippaalla (lipas on kuitenkin normaalisti irrotettavissa) varustettu pulttilukkokivääri. SMLE:stä tuli brittiarmeijan standardiase ja se pysyi erinäisinä versioina palvelusaseena läpi kahden maailmansodan aina 1950-luvulle asti ja tarkka-ampujakäytössä vielä 30 vuotta tämän jälkeen. SMLE:ta valmistettiin kaikkiaan yli viisi miljoonaa kappaletta Englannissa, Australiassa, Intiassa ja Kanadassa sekä toisen maailman sodan aikana Savagen tehtailla USA:ssa.

 • Denix #1090
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki aitoa puuta
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lukko toimii kuten oikea pulttilukko, lipas irtoaa
 • Pituus: 1050mm
 • Paino:

Hinta :

120,00 EUR

M1 Garand 30-06 Springfield

Toisen maailmansodan aikainen amerikkalainen 30-06 kalipeerinen puoliautomaattikivääri. Ensimmäinen automaattinen normaalisotilaan standardiaseeksi otettu kivääri, valmistusmäärä ylitti 6 000 000 kappaletta. Ase ladattiin yläkautta kymmenen patruunan latauskammalla, mikä ejektoitui automaattisesti viimeisen laukauksen jälkeen.

 • Denix #1105
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki aitoa puuta
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito
 • Pituus: 1100mm
 • Paino:

Hinta :

(159,00 EUR) Loppu

M1 .30 cal karbiini

Amerikkalainen II maailmasodan aikainen .30 kalipeerinen karbiini oli kompaktimpi versio Garand-kivääristä. Ase oli alunperin tarkoitettu huoltohenkilöstölle kuten ajoneuvojen miehistölle kiväärin korvikkeeksi, mutta aseen keveys ja helppo käsiteltävyys tekivät siitä hyvin suositun ja se levisi myös rintamakäyttöön. Suhteellisen heikko patruuna vastasi teholtaan konepistoolien patruunoita, joten ase soveltui hyvin lähitaisteluun metsissä ja asutuskeskuksissa. Alkuperäisestä mallista kehitettiin taittoperäisiä ja sarjatulta ampuvia versioita ja 15-patruunan irtolippaan lisäksi tehtiin 30 patruunan lipas.

 • Denix #1120
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki aitoa puuta
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lipas irtoaa
 • Pituus: 900mm
 • Paino:

Hinta :

115,00 EUR

MP-40 konepistooli 9mm

Saksalainen II maailmasodan aikainen 9mm kalipeerinen MP-40 konepistooli oli yksi saksan armeijan pääaseista. Replika on kokometallinen muovikahvoilla. Taittoperä toimii kuten aidossa ja replika kuivalaukeaa avoimelta lukolta.

 • Denix #1111
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki muovia, taittoperä metallia
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, laukeaa avoimelta lukolta, lipas irtoaa, taittoperä toimii
 • Pituus: 610 / 830mm
 • Paino:

Hinta :

125,00 EUR

MP-41 konepistooli 9mm

9mm konepistooli oli yksi saksan armeijan pääaseista toisessa mailmansodassa ja samasta konepistoolityypistä valmistettiin useita versioita. MP-41 on uudistettu versio MP-40-konepistoolista, keskeisenä erona oli metallisen taittoperän korvaaminen puisella tukilla. Replika on kokometallinen aidolla puutukilla. Replika kuivalaukeaa avoimelta lukolta.

 • Denix #1124
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki puuta
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, laukeaa avoimelta lukolta, lipas irtoaa
 • Pituus: 860mm
 • Paino:

Hinta :

(95,00 EUR) Tilapäisesti loppu

STG-44 Sturmgewehr 7,92*33

STG-44 Sturmgewehr 7,92*33mm Kurtz oli ensimmäinen lyhyttä kiväärinpatruunaa ampuva sarjatuliase ja niinollen historian ensimmäinen rynnäkkökivääri. Ase oli kooltaan, käsiteltävyydeltään, patruunakapasiteetiltaan ja painoltaan hyvin lähellä konepistoolia, mutta patruunan teho ja kantomatka oli selvästi parempi. Replika on kokometallinen puutukilla. Näitä aseita on edelleen rajoitetussa käytössä mm. Afrikassa ja Lähi-Idässä.

 • Denix #1125
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki puuta
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lipas irtoaa
 • Pituus: 940mm
 • Paino:

Hinta :

145,00 EUR

WWII Varsikäsikranaatti

Toisen maailmasodan aikaisen saksalaisen varsikäsikranaatin replika. Metallia ja puuta.

 • Denix #737
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Varsi aitoa puuta
 • Pituus: 350mm
 • Paino:

Hinta:

15,00 EUR

Denix Replika-patruunat

Denix-replikapatruunat sopivat koristeiksi tai rekvisiitaksi. #50 on tarkoitettu Denixin SAA (Colt Peacemaker) replika-revolvereihin ja se voidaan ladata myös S&W Schofield-replikan rullaan. #52 sopii mittojensa puolesta mm. Parabellum-replikan lippaaseen (lippaassa ei ole syöttöhuulia joten patruunat eivät pysy lippaassa) eli se esittää 9mm patruunaa, vaikka onkin #50 tavoin mitoiltaan esikuvaansa paljon pienempi.

#53 esittää .45 ACP-patruunaa, #55 AK-47 7,62*39mm patruunaa ja #58 STG-44 Sturmgewehrin patruunaa; nämä kolme vastaavat mitoiltaan läheisesti oikeita patruunoita, mutta niitä ei voi ladata replikoiden lippaisiin.

Vertailukuvassa vasemmalta oikealle:

Sarja 1 (replikapatruunat): Denix #52 (9mm), Denix #50 (38 Long Colt / .45 Colt)), Denix #53 (.45 ACP), Denix #58 (STG-44 Sturmgewehr), Denix #55 (AK-47)

Sarja 2 (oikeat patruunat):

.25 ACP, .32 ACP, .380 ACP, 9mm Para, .38 Special, .357 Magnum, .40 S&W, .45 ACP, .44 Magnum, 7,62*39mm

 • Denix #50; #52; #53; #55; #58
 • Materiaali metallivalua
 • Paino:

Hinta #50; #52 :

Hinta #53 :

Hinta #55; #58 :

0,50 EUR

0,70 EUR

0,80 EUR

Thompson M1928 .45ACP

USA:n armeijassa asetekniikan parissa työskennellyt kenraali John T. Thompson havaitsi ensimmäisen maailmansodan aikana kannettavan henkilökohtaisen automaattiaseen potentiaalin lähitaistelussa ja ryhtyi kehittämään Thompson-konepistoolin esiastetta. Kehitettyä rakennetta ei saatu toimimaan kiväärinpatruunan kanssa, mutta sen sijaan keksintö oli omiaan .45 kalipeeriselle pistoolipatruunalle. Tämän jälkeen suunnittelu eteni nopeasti ja ensimmäinen tuotantoerä uutta asetta saatiin lähtövalmiiksi New Yorkin satamaan samana päivänä kuin ensimmäinen maailmansota päättyi Euroopassa. Aseen akuutin tarpeen loppuminen sodan mukana johti keksinnön jatkojalostukseen, jolloin siitä syntyi varsinaisen Thompsonin mukainen konstruktio mallinimellä M1921. Thompson ei ollut ensimmäinen konepistooli, mutta kenraali Thompson keksi uuden asetyypin nimen (Submachine gun). Alkuperäisen M1921-tuotantosarjan olennaiset osat valmisti Colt, mutta myöhemmät mallit mukaanlukien M1928 tehtiin kokonaisuudessaan Auto Ordnancen tehtaalla.

Konepistoolia yritettiin kaupata armeijan eri yksiköille, mutta myyntimäärät jäivät alkuun vähäisiksi ja asetta myytiin samalla myös siviilimarkkinoille. Sotilaskäytössä pistoolimallinen etukahva osoittautui alttiiksi rikkoontumiselle, joten armeijalle tarkoitetuissa aseissa se korvattiin kestävämmällä kiväärimallisella etutukilla, vaikka ase pysyikin muuten samana. Samaten tankolippaat olivat sotilaskäytössä näppärämpiä ja toimintavarmempia.

Etukahvalla ja rumpulippaalla varustettu M1921/1928 oli siten ensisijaisesti Amerikan siviili- ja viranomaismarkkinoille toimitettu ja siitä tulikin kieltolain aikaisten gangstereiden ja lamakauden aikaisten rikollisten tavaramerkki 1920- ja 1930-luvuilla. Sama ase oli käytössä myös lain toisella puolella FBI:n ja poliisien käsissä. Automaattiaseiden vapaa myyminen ilman ostajan rekisteröintiä kiellettiin USA:ssa 1936 mitä ilmeisimmin juuri Thompsoneiden huonon julkisuusimagon takia, vaikka todellisuudessa konepistooleita käytettiin rikoksissa varsin vähän johtuen suuren koon haitoista ja tarpeettomasta tulivoimaisuudesta tilanteissa joissa pelkkä pistooli tai revolveri oli riittävä. (Uusien automaattiaseiden valmistaminen siviilimarkkinoille kiellettiin USA:ssa tosin vasta 1986.)

1930-luvun loppuun mennessä Thompson oli jo USA:n armeijan yksiköiden laajemmassa käytössä. Toisen maailmansodan alettua asetta edelleen yksinkertaistettiin valmistuksen nopeuttamiseksi. Tällöin luovuttiin kompensaattorista ja piipun jäähdytysrenkaista, viritintappi siirrettiin rungon kylkeen ja takatähtäin muutettiin yksinkertaisemmaksi, mallinimike tälle miljoonien valmistusmääriin yltäneelle aseelle oli M1 ja sitä valmistettiin Auto Ordnancen lisäksi muissa tehtaissa. Palveluskäytössä M1 säilyi Vietnamin sodan alkupäiviin asti.

M1928-replikaa on saatavana sekä siviilimallisena pistooli- etukahvalla, rumpulippaalla ja kompensaattorilla varustettuna että sotilasversiona kiväärimallisella etutukilla, tankolippaalla ja normaalilla piipulla (mm. Ruotsin armeija hankki aikoinaan erän vastaavaa Thompsonia!). Kuten alkuperäisissä aseissa, myös replikoissa runko on identtinen joten kumpikin lipas sopii molempiin versioihin. Tankolippaita on saatavana myös erikseen.

 • Denix #1092; #1093
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Aito puutukki
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, laukeaa avoimelta lukolta, lipas irtoaa
 • Pituus: 840mm
 • Paino:

Hinta Siviilimalli:

Hinta Sotilasmalli:

Hinta tankolipas:

125,00 EUR

125,00 EUR

12,00 EUR

Kalashnikov AK-47 7,62*39

Kaikkien aikojen menestyksekkäin sotilaan henkilökohtainen asekonstruktio. Keskeiset osat kenttäpurettavissa kuten aidossa aseessa. Taittoperäversiossa taittoperä toimii kuten aidossa aseessa. Puuosat aitoa puuta.

 • Denix #1086; #1097
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukki aitoa puuta, taittoperä metallia
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lipas irtoaa, kenttäpurettavissa, taittoperä toimii
 • Pituus: 870mm
 • Paino:

Hinta Puutukki:

Hinta taittoperä:

125,00 EUR

125,00 EUR

M16A1-rynnäkkökivääri 5,56*45mm

M16-kiväärin kehittämiseen johtanut tapahtumakulku alkoi vuonna 1948, jolloin laajojen selvitysten perustella päädyttiin johtopäätökseen, että tavallinen jalkaväen sotilas oli aseistettava automaattisella aseella, jonka oli käytännön syistä ammuttava huomattavasti käytössä olleita 7,62*51mm (.308) patruunoita kevyempiä luoteja. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin 1950-luvun alkupuolella 5,56mm (.223) patruuna.

Eugene Stoner kehitti ArmaLitessa USA:n vuonna 1954 armeijan testeihin osallistuneen AR-10-rynnäkkökiväärin, joka ampui silloin käytössä ollutta raskasta 7,62*51mm patruunaa. Vastaavasta patruunasta huolimatta AR-10 oli kilpailevia malleja selvästi modernimpi ja käyttökelpoisempi useiden ominaisuuksien suhteen. Prototyypeissä ilmenneiden ongelmien takia AR-10 ei kuitenkaan koskaan päässyt USA:n armeijan aseistukseen, vaikka mallia sittemmin käytettiinkin Hollannissa valmistettuna joidenkin maiden armeijoissa.

Muutamaa vuotta myöhemmin AR-10 skaalattiin 5,56mm patruunalle, ja lopulta erinäisten takaiskujen jälkeen AR-15 tuli valituksi 1961 U.S. Air Forcen uudeksi aseeksi osittain siksi, että se oli tällöin ainoa saatavilla ollut 5,56mm asemalli. Tämä alkuperäinen 80 000 aseen tilaus kuitenkin peruttiin, mutta seuraavien vuosien aikana Etelä-Vietnamiin lähettyjen testiaseiden saamat hyvät arviot johtivat lopulta siihen, että ase hyväksyttiin lopulta vuonna 1963 mallinimella M16. Vuonna 1965 M16-kivääriä alettiin ottaa suuremmassa määrin käyttöön juuri puhjenneessa Vietnamin sodassa.

Vuonna 1967 lopulliseksi tuotantomalliksi tuli käyttökokemusten perusteella paranneltu M16A1, jossa on Bird cage-tyyppinen liekinsammutin ja lukon manuaalisen sulkemisen mahdollistava vipu aseen oikealla kyljellä. Alkuvaiheessa aseita vaivanneet toimintahäiriöt oli M16A1-mallissa saatu myös pääasiallisesti poistettua. Lipaskapasiteetti oli alkujaan 20 patruunaa, nykyisin standardina olevat 30-patruunan kaarevat lippaat saatiin kehitettyä toimintavarmoiksi ja tuotantoon vasta myöhemmin. Myös 40 ja 50 patruunan tankolippaita kokeiltiin, mutta ne osoittautuivat epäluotettaviksi ja epäkäytännöllisiksi. Nykyisin M16-tyypin aseisiin on saatavilla myös 100-patruunan rumpulippaita. (Oikea M16-lipas mahtuu replikan lipaskuiluun, mutta se ei lukitu paikalleen ilman muokkausta).

M16A1 tuli tunnetuksi Vietnamin sodan standardiaseena. Ensimmäisen sukupolven M16-aseet ovat tunnistettavissa sileästä, eteenpäin suippenevasta kolmikulmaisesta etutukista ja kahdenkymmenen patruunan lyhyestä suorasta lippaasta. Replika on kopio alkuvaiheen M16A1-kivääristä, jossa on hylsynpoistoaukon suojaluukku, mutta ei vielä lippaanvapautinta ympäröiviä korokkeita.


 • Denix #1133
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Tukit muovia
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lipas irtoaa
 • Pituus: 975mm
 • Paino:

Hinta

125,00 EUR

Ingram M-11 / MAC-11 .380ACP

Ingram M-11 / MAC-11 .380ACP konepistooli on Gordon Ingramin 1970-luvulla suunnitteleman asetyypin pienin sarjatulta ampuva malli. Kooltaan .380 ACP ( 9mm Kurtz) on huomattavasti pienempi ja kevyempi kuin M-10; ilman teleskooppiperää ase on suunnilleen yhtä pitkä kuin 1911-pistooli.

MAC- 10 / MAC-11 on ollut useiden viranomaistahojen ja armeijoiden käytössä erityisesti Etelä-Amerikassa, mutta ominaisuuksiensa takia asemalli sopii lähinnä erikoisyksiköiden käyttöön. Aseiden halpa hinta ja helppo saatavuus teki MAC-aseista erityisen suosittuja 1980-luvun alun kokaiinikauppiaiden keskuudessa USA:ssa, Karibian alueella ja Väli-Amerikassa.

Replikan pituus perä irrotettuna on 22cm, äänenvaimentimen kanssa 42cm. Suljettu taittoperä lisää pituuteen n. 3cm.

 • Denix #1088; #1089
 • Metalliosat kevytmetallivalua
 • Kahvan takaosa muovia
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, lipas irtoaa, laukeaa avoimelta lukolta, taittoperä toimii, tulivalitsin liikkuu, äänenvaimennin irtoaa
 • Pituus: 250 / 460mm
 • Paino:

Hinta M-11:

Hinta M-11 vaimentimella:

95,00 EUR

115,00 EUR

Kaksipiippuinen 12cal haulikko

Rinnakkaispiippuinen 12-kalipeerinen haulikko ulkoisilla iskureilla ja kahdella liipasimella. Replikan piiput ovat läpiporatut. Täyspitkässä haulikossa tukit on karhennettu, katkaistussa mallissa karhennuksia ei ole.

 • Denix #1114; #1115
 • Materiaali kevytmetallivalua
 • Aito puutukki
 • Ase virittyy ja kuivalaukeaa kuten aito, kaksi liipasinta ja iskuria, taittuu auki
 • Pituus: 550mm; 900mm
 • Paino:

Hinta katkaistu haulikko:

Hinta haulikko:

79,00 EUR

95,00 EUR

 

www.dekoase.com